POŻĄDANA REALIZACJA RODZICÓW

Jeśli wielodzietność nie jest zaplanowaną i pożądaną reali­zacją życiowych ideałów, które pragnie się przekazać potom­stwu, jeśli jest ona tylko krzyżem, który dźwiga się z głę­boką, choćby skrywaną wewnętrzną udręką i poczuciem życiowej klęski, to nic dziwnego, że dzieci odrzucają taką frustracyjną postawę, nawet łącznie z religią, w której do­patrzyć się mogą tylko zbioru udręczających przepisów i za­kazów.Bo też istotnie owa frustracyjna postawa w znacznej mierze wyrasta z mniej lub więcej skrytej czy podświadomej tęskno­ty do hedonistycznego stylu życia i szczęścia, do materiali­sty czneg o i cielesnego użycia, którego pochwały wszędzie się dokoła głosi i do którego wszyscy wyrywają się i dążą. I nie wszyscy rodzice, którzy wbrew owej tęsknocie bohatersko po­dejmują ciężar wielodzietności, rozumieją w pełni, że to he­donistyczne d materialistyczne nastawienie do żyda jest cał­kowicie sprzeczne z duchem Ewangelii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *