POZIOM ŻYCIA

W warunkach, gdy wyższy poziom życia jest niejako premią za nierodzenie, można istniejące i zresztą bardzo nieliczne rodziny wielo­dzietne podzielić na dwie kategorie: 1) zupełnie nieodpowie­dzialne rodziny z marginesu społecznego, gdzie dzieci potrze­bują daleko idącej pomocy ze strony społeczeństwa, 2) ro­dziny, w których większa liczba dzieci przychodzi na świat dlatego, że rodzice nie umieją stosować naturalnej regulacji poczęć, a jednocześnie ze względów religijnych nie decydują się na antykoncepcję ani na przerywanie zaistniałej ciąży. Postawę tych ludzi można określić jako bohaterską i pełną poświęcenia. Jest to postawa wierności dla wyznawanych za­sad i życiowego ideału. Przyjrzyjmy się bliżej tej właśnie drugiej kategorii rodzin. Jakie tu dostrzeżemy plusy i minusy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *