RELIGIJNI RODZICE

W swych życiowo skromnych warunkach są oni znacznie bliżsi Bogu, realizując podobny styl życia, jaki On sam wybrał dla siebie na ziemi i jaki wyraźnie preferuje u tych, których powołuje do dawa­nia świedectwa.Toteż prawdziwie religijni rodzice wielodzietni nie powinni ozuć się przygnębieni i upokorzeni ani swymi .skromnymi warunkami żyda, ani liczebnością poitomstwa — taka posta­wa byłaby w ogóle niezgodna z rełigią w imię której po­dejmują te zadania. Przedwnie — powinni czuć się głęboko zaszczyceni i szczęśliwi, iż powołani są do najwspanialszej służby wydawania na świat i kształtowania duchowego i cie­lesnego nowych ludzi. Ale cóż powiedzieć o tych ich rodakach, krewnych i znajo­mych, którzy zamiast głębokiego uznania i pomocy oikazują im złośliwość i pogardę? Abstrahując od. religii, dziwić się trzeba ich krótkowzroczności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *