SŁUSZNY POSTULAT

istock_000003537520pomoc

Słuszny wydaje się postulat, by ludzie posiadający mało dzieci lub bezdzietni byli opodatkowani na rzecz finansowej pomocy dla rodzin wielodzietnych. Można by też propagować nawiązywanie znajomości, kontaktów towarzyskich i przy­jaźni między zamożniejszymi rodzicami z niewielką liczbą dzieci a rodzicami wielodzietnymi, którym na tej dTodze można by świadczyć różnorodną pomoc. Również i parafialne poradnie rodzinne powinny nastawić się na taką działalność, wykorzystując przy tym usługi i świadczenia ze strony tych parafian, którzy dobrowolnie, w miarę swych sił i możliwości zgłaszaliby gotowość pomocy w tej dziedzinie (pomoc ma­terialna, korepetycje dla dzieci, porady lekarskie, prawne itp). Rodziny wielodzietne powinny być otoczone specjalną opie­ką lekarską, polegającą na okresowych badaniach i na uświa­damianiu odnośnie do właściwego odżywiania i trybu życia dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *